ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün/Hizmet Muhasebe Bağlantısı

SORGU TABLOSU : StockItemAccPlanBind
HASH DEĞERİ : 45393063300549900L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPStockItemAccPlanBind
VERİ SINIFI : StockItemAccPlanBind
TABLO : L_ITEMACCPLAN