ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ambar Ürün Bilgisi

SORGU TABLOSU : FacilityStockItemInfo
HASH DEĞERİ : -3068329905802040000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPFacilityStockItemInfo
VERİ SINIFI : FacilityStockItemInfo
TABLO : I_FACILITYITEMINFO