ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Özellik Seti Öğesi

SORGU TABLOSU : DbEntityFeatureSetEntry
HASH DEĞERİ : -1656780155769230000L
SINIF : com.gtech.relax.system.wps.ServerWPDbEntityFeatureSetEntry
VERİ SINIFI : DbEntityFeatureSetEntry
TABLO : G_FEATSETENTRY