ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün Paketi

SORGU TABLOSU : StockItemUnit
HASH DEĞERİ : -3243740239267000000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemUnit
VERİ SINIFI : StockItemUnit
TABLO : I_ITEMUNIT