ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

E-Arşiv Raporu

SORGU TABLOSU : EArchiveReport
HASH DEĞERİ : 6575376222294490000L
SINIF : com.gtech.erp.efatura.wp.WPEArchiveReport
VERİ SINIFI : EArchiveReport
TABLO : EF_REPORT