ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Yabancı Dil Metinleri

SORGU TABLOSU : EbysLangLocalization
HASH DEĞERİ : 9098197656913730000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysLangLocalization
VERİ SINIFI : EbysLangLocalization
TABLO : DMS_LANGTITLE