ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Öğrenim Kaydı

SORGU TABLOSU : HrPersonnelEducation
HASH DEĞERİ : -8862919822006170000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrPersonnelEducation
VERİ SINIFI : HrPersonnelEducation
TABLO : HR_PERSEDUCATION