ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satınalma İrsaliyesi

SORGU TABLOSU : ShipmentVoucherPurchase
HASH DEĞERİ : 503222049299025000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPShipmentVoucherPurchase
VERİ SINIFI : ShipmentVoucherPurchase
TABLO : L_SHIPMENT