ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje Dağıtım Şablonu

SORGU TABLOSU : LedgerProjectAccountDist
HASH DEĞERİ : -7645884907228320000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPLedgerProjectAccountDist
VERİ SINIFI : LedgerProjectAccountDist
TABLO : E_PROJACCOUNTDIST