ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kredi Kartı Grubu

SORGU TABLOSU : FinCreditCardBrand
HASH DEĞERİ : 5393870384049500000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinCreditCardBrand
VERİ SINIFI : FinCreditCardBrand
TABLO : F_CCBRAND