ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Üretim Adımı Ürün Bağlantısı

SORGU TABLOSU : ProductionProcessStepIO
HASH DEĞERİ : 819650377269420000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wps.ServerWPProductionProcessStepIO
VERİ SINIFI : ProductionProcessStepIO
TABLO : P_PROCESSLINEIO