ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün/Hizmet Anahtar Grubu

SORGU TABLOSU : StockItemIdentificationGroup
HASH DEĞERİ : 456786236042959000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemIdentificationGroup
VERİ SINIFI : StockItemIdentificationGroup
TABLO : I_ITEMIDGROUP