ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Basılı Gönderi

SORGU TABLOSU : PostingEntryPrint
HASH DEĞERİ : -6228511383577810000L
SINIF : com.gtech.bs.wps.ServerWPPostingEntryPrint
VERİ SINIFI : PostingEntry
TABLO : C_NPOSTENTRY