ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Akış Kontrol Tanımı

SORGU TABLOSU : EbysSignatureFlowControl
HASH DEĞERİ : -6266778013008580000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wps.ServerWPEbysSignatureFlowControl
VERİ SINIFI : EbysSignatureFlowControl
TABLO : DMS_SIGFLOWCONTROL