ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Bordro Devir Bilgisi

SORGU TABLOSU : PrPayrollTurnover
HASH DEĞERİ : 5104887591083320000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrPayrollTurnover
VERİ SINIFI : PrPayrollTurnover
TABLO : HR_PAYROLLTURNOVER