ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Maliyet Yükleme Satırı

SORGU TABLOSU : CostAccountProductionOrderVoucher
HASH DEĞERİ : 3868854296138650000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wps.ServerWPCostAccountProductionOrderVoucher
VERİ SINIFI : CostAccountProductionOrderVoucher
TABLO : P_CCPRODVOUCHER