ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Beyanname Formu - Form BS

SORGU TABLOSU : LedgerGlFormDataBS
HASH DEĞERİ : 1738825148766420000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPLedgerGlFormDataBS
VERİ SINIFI : LedgerGlFormData
TABLO : E_GLFORMDATA