ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

İzin Hakediş Tanımı

SORGU TABLOSU : HrVacationAccrual
HASH DEĞERİ : 2822853201247310000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrVacationAccrual
VERİ SINIFI : HrVacationAccrual
TABLO : HR_VACACC