ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün/Hizmet Fiyat Tarihçesi

SORGU TABLOSU : StockItemPriceHistory
HASH DEĞERİ : -2442957718084990000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemPriceHistory
VERİ SINIFI : StockItemPriceHistory
TABLO : I_ITEMPRICEHST