ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Aile Üyesi

SORGU TABLOSU : HrFamilyMember
HASH DEĞERİ : 4672054399251000000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrFamilyMember
VERİ SINIFI : HrFamilyMember
TABLO : HR_FAMILYMEMBER