ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Muhasebe Hesabı

SORGU TABLOSU : LedgerAccount
HASH DEĞERİ : -1190654119589690000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPLedgerAccount
VERİ SINIFI : LedgerAccount
TABLO : E_ACCOUNT