ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Stok Yeri

SORGU TABLOSU : StockingLocation
HASH DEĞERİ : -4928624322284260000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockingLocation
VERİ SINIFI : StockingLocation
TABLO : I_STOCKLOC