ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Klinik Tipi

SORGU TABLOSU : GenCodeClinicType
HASH DEĞERİ : 2979411366235690000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPGenCodeClinicType
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE