ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Zeytin Türü

SORGU TABLOSU : OliveType
HASH DEĞERİ : 4612767991517350000L
SINIF : com.gtech.erp.prj.oliver.wp.WPOliveType
VERİ SINIFI : OliveType
TABLO : XOL_PRODTYPE