ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS DETSIS Yerleşimi

SORGU TABLOSU : EbysDetsisLocation
HASH DEĞERİ : -1548175924595070000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysDetsisLocation
VERİ SINIFI : EbysDetsisLocation
TABLO : DMS_DETSISLOC