ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Ücret Grubu

SORGU TABLOSU : HrSalaryGroup
HASH DEĞERİ : 6743058026394290000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrSalaryGroup
VERİ SINIFI : HrSalaryGroup
TABLO : HR_SALARYGROUP