ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

eCTD Dizini

SORGU TABLOSU : CtdFolder
HASH DEĞERİ : -83913432801456800L
SINIF : com.gtech.prj.medlicense.wp.WPCtdFolder
VERİ SINIFI : CtdFolder
TABLO : P_MEDLICFOLDER