ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

SGK Kanun Maddesi

SORGU TABLOSU : PrSocialSecurityLaw
HASH DEĞERİ : -2609732006819460000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrSocialSecurityLaw
VERİ SINIFI : PrSocialSecurityLaw
TABLO : HR_SSLAWCODE