ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Birim Seti Tanımı

SORGU TABLOSU : UnitOfMeasureSet
HASH DEĞERİ : 4318516725905330000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wps.ServerWPUnitOfMeasureSet
VERİ SINIFI : UnitOfMeasureSet
TABLO : G_UOMSET