ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Cari Hesap Anahtar Tipi

SORGU TABLOSU : FinPartyIdentificationType
HASH DEĞERİ : -479017836715724000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinPartyIdentificationType
VERİ SINIFI : FinPartyIdentificationType
TABLO : F_ARAPIDTYPE