ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Talep Fişi

SORGU TABLOSU : DemandVoucher
HASH DEĞERİ : -302717422851159000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPDemandVoucher
VERİ SINIFI : DemandVoucher
TABLO : L_DEMANDVOUCHER