ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Üretim İş Emri Maliyet Ağırlığı

SORGU TABLOSU : ProductionOrderLineItemCost
HASH DEĞERİ : 1639996662303300000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wps.ServerWPProductionOrderLineItemCost
VERİ SINIFI : ProductionOrderLineItemCost
TABLO : P_ORDERLINEITEMCOST