ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Hesap Maliyet Planı Dağıtım Fişi

SORGU TABLOSU : CostAccountProcessVoucher
HASH DEĞERİ : 2147533995769820000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPCostAccountProcessVoucher
VERİ SINIFI : CostAccountProcessVoucher
TABLO : E_CCSPLITVOUCHER