ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Birim Rolü

SORGU TABLOSU : EbysUnitContactRole
HASH DEĞERİ : -5188245712319660000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wps.ServerWPEbysUnitContactRole
VERİ SINIFI : EbysUnitContactRole
TABLO : DMS_UNITCONTACTROLE