ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Gönderi Öğesi

SORGU TABLOSU : PostingItem
HASH DEĞERİ : -7605460064998430000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wps.ServerWPPostingItem
VERİ SINIFI : PostingItem
TABLO : C_NPOSTITEM