ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

E-Fatura Çıktı Çözümleme Kuralı

SORGU TABLOSU : EInvoiceResolveOutputRuleForParty
HASH DEĞERİ : 984617075224855000L
SINIF : com.gtech.erp.efatura.wps.ServerWPEInvoiceResolveOutputRuleForParty
VERİ SINIFI : EInvoiceResolveOutputRuleForParty
TABLO : EF_PARTYRESOUTRULE