ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Malzeme Ambar Günlük Toplamı

SORGU TABLOSU : StockItemContainerItemTotal
HASH DEĞERİ : 7471247581068990000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemContainerItemTotal
VERİ SINIFI : StockItemContainerItemTotal
TABLO : I_FACILITYITEMTOT