ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Eklenti Dosyası

SORGU TABLOSU : MimeAttachment
HASH DEĞERİ : -7058412501950450000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wp.WPMimeAttachment
VERİ SINIFI : MimeAttachment
TABLO : C_ATTMIME