ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Banka Kartı

SORGU TABLOSU : FinBankCard
HASH DEĞERİ : -2190275461940920000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPFinBankCard
VERİ SINIFI : FinBankCard
TABLO : F_BANKCARD