ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satış Siparişi

SORGU TABLOSU : SalesOrderVoucher
HASH DEĞERİ : 4847864065105600000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPSalesOrderVoucher
VERİ SINIFI : OrderVoucher
TABLO : L_ORDERVOUCHER