ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Poliçe Teklifi

SORGU TABLOSU : InsurancePolicyTender
HASH DEĞERİ : 87512471825106800L
SINIF : com.gtech.erp.insurance.wp.WPInsurancePolicyTender
VERİ SINIFI : InsurancePolicyTender
TABLO : INS_TENDER