ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satış İrsaliyesi

SORGU TABLOSU : ShipmentVoucherSales
HASH DEĞERİ : -8468224562344670000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPShipmentVoucherSales
VERİ SINIFI : ShipmentVoucherSales
TABLO : L_SHIPMENT