ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Yetkinlik Türü

SORGU TABLOSU : HrPersonnelCompetencyType
HASH DEĞERİ : -3716203514989640000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrPersonnelCompetencyType
VERİ SINIFI : HrPersonnelCompetencyType
TABLO : HR_COMPTYPE