ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Çek/Senet Bordrosu

SORGU TABLOSU : ChequeOrBillVoucher
HASH DEĞERİ : 3435682196970510000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPChequeOrBillVoucher
VERİ SINIFI : ChequeOrBillVoucher
TABLO : F_CHEQUEVOUCHER