ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Sabit Kıymet

SORGU TABLOSU : DepreciationItem
HASH DEĞERİ : 2979904045567140000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wp.WPDepreciationItem
VERİ SINIFI : DepreciationItem
TABLO : L_DEPRECIATIONITEM