ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Zimmet/Tahsis Fişi

SORGU TABLOSU : ToolOrAssetLiabilityVoucher
HASH DEĞERİ : -7322210647435700000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wp.WPToolOrAssetLiabilityVoucher
VERİ SINIFI : ToolOrAssetLiabilityVoucher
TABLO : L_TALIABILITYVOUCHER