ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Tahakkuk Sebebi

SORGU TABLOSU : LedgerAccrualReason
HASH DEĞERİ : 4268014649148030000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPLedgerAccrualReason
VERİ SINIFI : LedgerAccruralReason
TABLO : E_ACCRURALREASON