ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ödeme/Tahsilat Grubu

SORGU TABLOSU : FinPaymentPayGroup
HASH DEĞERİ : -2121444077666240000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPFinPaymentPayGroup
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE