ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Finansal Hesap Mutabakatı

SORGU TABLOSU : FinMonetaryItemCheckPoint
HASH DEĞERİ : 1185857990513660000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinMonetaryItemCheckPoint
VERİ SINIFI : FinMonetaryItemCheckPoint
TABLO : F_MONETARYITEMCP