ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satınalma İndirimi

SORGU TABLOSU : PurchaseDiscountForStockItem
HASH DEĞERİ : 3767947322796040000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPPurchaseDiscountForStockItem
VERİ SINIFI : DiscountForStockItem
TABLO : L_DISCOUNT